Nike Air Huarache Online Store cheap koke 11 Latest Adidas Men Casual Shoes Adidas nmd runner Sale nike air max 2016 Air Jordan 3 News Colorways SneakerFiles Nike Roshe Run Clearance cheap kobe 11 KICKS ON COURT ALL OF THE BEST SNEAKERS WORN IN THE NBA ON MLK DAY Nike Free Run 3 online wholesale adidas springblade Buy Nike Free 3 Adidas Zx Flux Online at FinishLine Nike Free Run 4.0 Nike XX9 Onitsuka Tiger Mexico 66 eBay Wholesale Air Foamposite News about Adidas Ultra Boost Nike Flyknit Air Max Eastbay Adidas Ultra Boost Discount
 

Küresel Sorunlara Yerel Çözümler

Günümüzde, etkisini her sektörde hissettiren ticari rekabetin artmas´┐?sonucunda, gerek kalite ve gerekse ekonomik aç´┐Żdan mü´┐Żteri memnuniyetini dü´┐?uuml;rmeden ticari faaliyetlerde bulunmak tüm firmalar´┐Żn ana hedefi halini almaktad´┐Żr. A´┐Ż´┐Żrl´┐Żkl´┐?olarak insan eme´┐Żine dayal´┐?üretim yapan tekstil sektörü firmalar´┐? üretim hatlar´┐Żndaki kay´┐Żplar´┐? bilmek, düzeltmek ve bir sistem dahilinde üretimi gerçekle´┐Żtirmek zorundad´┐Żr.

Söz konusu rekabet ortam´┐Żnda ba´┐Żar´┐Żl´┐?olmak için; Üretimin etkin bir ´┐Żekilde takip edilmesi, olu´┐Żan hatalar´┐Żn ana sebeplerinin bilinmesi, sipari´┐Żlerin zaman´┐Żnda sevk ve teslim edilmesinin sa´┐Żlanmas´┐? firma içi ürün ve yar´┐? mamul yer de´┐Żi´┐Żimi ile olu´┐Żan zaman kay´┐Żplar´┐Żn´┐Żn azalt´┐Żlmas´┐? bir defada do´┐Żru ve etkin sat´┐Żn alman´┐Żn sa´┐Żlanmas´┐? hammadde ve malzeme stoklar´┐Żn´┐Żn azalt´┐Żlmas´┐?veya stoksuz üretimin sa´┐Żlanmas´┐?ile malzeme kaynak planlamas´┐Żn´┐Żn etkin bir ´┐Żekilde yap´┐Żlmas´┐? mümkün oldu´┐Żunca hatas´┐Żz veya az hata ile üretimin gerçeklenmesi, makine kaynak planlamas´┐Żn´┐Żn do´┐Żru yap´┐Żlmas´┐? duru´┐?sürelerinin azalt´┐Żlmas´┐? insan kayna´┐Ż´┐Żn´┐Żn do´┐Żru ve zaman´┐Żnda planlanmas´┐?ile mümkün olmaktad´┐Żr.

K´┐Żsacas´┐? günümüzde faaliyetini sürdüren firmalar, verimli olarak çal´┐Ż´┐Żt´┐Żklar´┐? takdirde sabit giderlerin ürün ba´┐Ż´┐Żna etkisi azalacak ve kalitelerinden ödün vermeden en ekonomik üretimi gerçekle´┐Żtirmi´┐?olacaklard´┐Żr. Verimlili´┐Żin art´┐Żr´┐Żlmas´┐? üretimin planlanmas´┐?ve etkin bir ´┐Żekilde takibi MRP / MRP II / ERP / CRM / HRP / B2B / B2C gibi her i´┐Żletmeye özel olarak uyarlanm´┐Ż´┐Ż yada düzenlenmi´┐?yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐Żn kullan´┐Żlmas´┐?ve kurgulanan sistemin tüm firma çal´┐Ż´┐Żanlar´┐Żnca benimsenmesi ile mümkün olmaktad´┐Żr. Bu yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐Żn do´┐Żru ve etkin olarak çal´┐Ż´┐Żabilmesi için Tezgah Yönetim ve Otomasyon Sistemlerine ihtiyaç duyulmaktad´┐Żr.

SONAR Ar-Ge olarak bizler yirmi seneye yakla´┐Żan tecrübe, bilgi ve birikimlerimizi firmalar´┐Żn verimliliklerini art´┐Żr´┐Żc´┐?yönde kullanarak, firmalar´┐Żn temel ihtiyac´┐?olan MRP / MRP II / ERP / CRM / HRP / B2B / B2C uygulamalar´┐Żn´┐?yaz´┐Żl´┐Żm ve sistem analizi ekibimiz ile çözmekteyiz. Ayr´┐Żca, kendi bünyemizde tasarlay´┐Żp geli´┐Żtirdi´┐Żimiz otomasyon cihazlar´┐Żm´┐Żz ile tezgahlar´┐Żn yönetilmesini, üretim verilerinin toplanmas´┐Żn´┐? sa´┐Żlayarak MRP / MRP II / ERP gibi yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐Żn temel verilerinin otomatik olarak entegrasyonunu sa´┐Żlamaktay´┐Żz.

Bilgi Sistemleri – MRP – MRP II – ERP – Kurumsalla´┐Żma

Bilgi Sistemleri

Herhangi bir i´┐Żin yap´┐Żlabilmesi için gereken teknik bilgi, tecrübe ve becerilerin bir potada eritilmesi ile, sebep ve sonuç ili´┐Żkilerini kurarak, bilimsel temellere dayal´┐? her türlü aktar´┐Żlabilir ö´┐Żretiyi kuran, geli´┐Żtiren, yönetim sistemlerine bilgi sistemleri ad´┐?verilmektedir.

Amac´┐? i´┐Żletmelerde uygulanmakta olan her tür i´┐Żin belirli bir sistem alt´┐Żnda toplanmas´┐?sonucunda, kurumsalla´┐Żmaya do´┐Żru ad´┐Żm at´┐Żlmas´┐Żn´┐?sa´┐Żlamakt´┐Żr. Kurumsalla´┐Żma süreci tamamland´┐Żktan sonraki yönelim ise, i´┐Żletmeye ait stratejik hedeflerin geli´┐Żtirilmesini sa´┐Żlamakt´┐Żr.

Bilgi Sistemlerinin içerdi´┐Żi konular a´┐Ża´┐Ż´┐Żdaki gibidir:

 1. Kalite Yönetim Sistemleri

 2. MRP, MRP II, B2B, B2C, CRM Sistemleri

 3. ERP Sistemleri

 4. Üst Düzey Yönetim Sistemleri

 5. Orta Kademe Yönetim Sistemleri

 6. ´┐Żnsan Kaynaklar´┐?/font>

 7. Finans

 8. Stratejik Planlama Sistemleri

 9. Doküman Yönetimi

MRP Sistemi

MRP : Malzeme ´┐Żhtiyaç Planlamas´┐? Türkçe tan´┐Żm´┐Żn´┐Żn ´┐Żngilizce kar´┐Ż´┐Żl´┐Ż´┐Ż´┐?olan Material Resource Planning kelimelerinin ba´┐?harfi ile an´┐Żl´┐Żr. ´┐Żmalat´┐Żn yap´┐Żlabilmesi için gereken malzemelerin miktarsal analizini büyüteç alt´┐Żna almaktad´┐Żr. K´┐Żsaca MRP, i´┐Żletmelerde bulunan lojistik bölümlerine yönelik bir uygulama sistemidir. Bu sistemin i´┐Żletmelerde uygulanabilmesi için, son derece iyi etüt edilmi´┐?bir ürün a´┐Żac´┐?yap´┐Żs´┐Żn´┐Żn olu´┐Żturulmu´┐?olmas´┐?gerekmektedir.

Sistemin daha iyi oturtulabilmesi için, çal´┐Ż´┐Żanlarca kolay anla´┐Ż´┐Żl´┐Żr, tipi hakk´┐Żnda kesin bilgiler içeren bir stok kod yap´┐Żs´┐Żn´┐Żn olmas´┐?çok önemlidir. Bu stok kod yap´┐Żs´┐Żn´┐Żn belirli standartlar´┐?içerir olmas´┐?da gerekmektedir.

Örne´┐Żin;

Dö´┐Żemelik kuma´┐?üreten bir i´┐Żletmenin stok yap´┐Żs´┐?ile ilgili ön görü a´┐Ża´┐Ż´┐Żdaki gibidir:

Stok Kod Yap´┐Żs´┐?: X-YY-ZZZ-TT-UUU-V

X

: 1   -> Ambalaj Edilmi´┐?Ürün

2   -> Ürün (Ambalajs´┐Żz)

3   -> Yar´┐?Mamul

4   -> Hammadde

5   -> Malzeme

YY

: 10 -> Ev Tekstili ´┐?ccedil;in

20 -> Dö´┐Żemelik

ZZZ

: Model (Desen) Numaras´┐?/font>

TT

: Özelli´┐Żi (´┐Żplik Türü vs gibi)

UUU

: Renk Paleti (Kullan´┐Żlan renklerin kombinasyonu)

V

: Özel ´┐Ż´┐Żlem (Yanmazl´┐Żk Apresi vs gibi)

Yukar´┐Żda belirtilen kod yap´┐Żs´┐?gibi stok kodlama sistemati´┐Żine sahip bir stok sisteminde ürün a´┐Żac´┐?ve proses a´┐Żac´┐?kurulumu son derece kolay olmaktad´┐Żr.

Çal´┐Ż´┐Żanlar taraf´┐Żndan son derece çabuk ve kolayca benimsenebilmektedir. Çal´┐Ż´┐Żanlar, (1) ile ba´┐Żlayan bir stok kodu gördüklerinde bunun bir ambalajl´┐?ürün oldu´┐Żunu anlayacaklard´┐Żr. (2) ile ba´┐Żlayan bir stok kodu gördüklerinde ise, henüz ambalaj i´┐Żleminin yap´┐Żlmad´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐? alg´┐Żlayabileceklerdir.

MRP II Sistemi

MRP II : Üretimin Kaynak Planlamas´┐? Türkçe tan´┐Żm´┐Żn´┐Żn ´┐Żngilizce kar´┐Ż´┐Żl´┐Ż´┐Ż´┐?olan Manufacturing Resource Planning kelimelerinin ba´┐?harfi ile an´┐Żl´┐Żr. MRP Sisteminden ayr´┐Żlmas´┐?için sonuna iki anlam´┐Żna gelen (II) ifadesi eklenir. ´┐Żmalat´┐Żn hangi tezgahlarda, hangi s´┐Żrada , ne zaman ve kimler taraf´┐Żndan yap´┐Żlaca´┐Ż´┐Żn´┐?analiz etmektedir. K´┐Żsaca MRP II, i´┐Żletmelerde bulunan lojistik bölümleri ile üretim bölümlerine yönelik bir uygulama sistemidir. Bu sistemin i´┐Żletmelerde uygulanabilmesi için, son derece iyi etüt edilmi´┐?bir proses a´┐Żac´┐? MRP sistemi, makine ekipman ve teknik de´┐Żer analizinin olu´┐Żturulmu´┐?olmas´┐?gerekmektedir.

Sistemin oturtulabilmesi için ´┐Żu matematik modelleme ve simülasyon (benzetim) tekniklerine ihtiyaç duyulmaktad´┐Żr:

 1. CP/M metot

 2. Simplex metot

 3. Tezgah Atama metotlar´┐?/font>

 4. Gant ´┐Żemalar´┐?/font>

Bu metotlar, hiç ku´┐Żku yok ki manuel olarak uygulanamazlar. Bunlar ancak bir bilgisayar yard´┐Żm´┐Żyla uygulanabilir.

Simülasyon (benzetim) metodu : Bir i´┐Żi uygulamadan, yap´┐Żyormu´┐?gibi dü´┐?uuml;nerek sonuçlar´┐Żn´┐Żn önceden kestirilebilmesi metodudur. Oldukça detayl´┐?bir modelleme bilgisi isteyen bu metodu uygulayabilmek için, yap´┐Żlan i´┐Żin, kullan´┐Żlan tezgahlar´┐Żn, i´┐?gücünün çok iyi bilinir ve tan´┐Żmlanabilir olmas´┐?gerekmektedir. Özellikle i´┐? gücünün tan´┐Żmlanabilir olmas´┐?için iç verim etüdü denilen çal´┐Ż´┐Żmalara ihtiyaç vard´┐Żr.

Yukar´┐Żda bahsi geçen hemen tüm bu metot ve modellerin amac´┐?MRP II sisteminin daha gerçekçi, daha verimli ve daha do´┐Żru uygulanabilmesini sa´┐Żlamakt´┐Żr.

ERP Sistemi

ERP : Enterprise Resource Planning yani Yüksek Seviyeli Kaynak Planlamas´┐?anlam´┐Żndad´┐Żr. Bir i´┐Żletmede, gelen sipari´┐Żten ba´┐Żlayarak, tüm üretim hatlar´┐Żn´┐Żn organizasyonu ve takibi ile, ürünlerin sat´┐Ż´┐Ż´┐Żndan sonraki ticari uygulamalar´┐Żn ve maliyet kriterlerinin de içinde bulundu´┐Żu; inceleme, planlama ve takibinin matematik modelleme yöntemleriyle yap´┐Żlmas´┐Żd´┐Żr.

´┐Żmalat´┐Żn, ne ´┐Żekilde, hangi makinelerde, hangi zaman diliminde ve kimler taraf´┐Żndan yap´┐Żlaca´┐Ż´┐Żn´┐Żn; olu´┐Żan maliyetlerin ve mal´┐Żn geri dönü´┐Żlü olarak izlenebilirli´┐Żinin sa´┐Żlanmas´┐? ERP Sistemi kullan´┐Żlarak gerçekle´┐Żtirilebilir.

ERP uygulanan i´┐Żletmelerde, zaman ve insan verimlili´┐Żi maksimum seviyelere ç´┐Żkmaktad´┐Żr. Fire, reklamasyon, yanl´┐Ż´┐Ż birim fiyat´┐?tespiti, tezgahlar´┐Żn bo´┐Żta kalma süreleri, terminlerde gecikme, at´┐Żl stok gibi durumlar ise minimize edilmektedir. Sistem, karl´┐Żl´┐Ż´┐Ż´┐?maksimuma ç´┐Żkarmaktad´┐Żr.

ERP Sistemi, i´┐Żletmenin bütününü kapsad´┐Ż´┐Ż´┐?için, özellikle yönetim kademesindeki ki´┐Żilerin, karar verebilme, gözlem yapabilme ve do´┐Żru, net bilgilere ula´┐Żarak firman´┐Żn tüm süreçlerini izleyebilmelerini sa´┐Żlayan bir yap´┐Żd´┐Żr.

Uygulama sonucunda;

 • Ne idik, Ne olduk,

 • Nas´┐Żl yap´┐Żyorduk, Nas´┐Żl yap´┐Żyoruz,

 • Ne ile yap´┐Żyorduk, Ne ile yap´┐Żyoruz

Gibi kar´┐Ż´┐Żla´┐Żt´┐Żrmal´┐?sorular´┐Żn do´┐Żru cevaplar´┐? bulunabildi´┐Żi gibi,

 • Nas´┐Żl yapmal´┐Ży´┐Żz,

 • Ne ile yapmal´┐Ży´┐Żz,

 • Ne zaman yapmal´┐Ży´┐Żz,

 • Yapmal´┐?m´┐Ży´┐Żz, Yoksa...

Gibi gelece´┐Że ili´┐Żkin kestirimlerin yap´┐Żlabilmesi sa´┐Żlan´┐Żr.

Kurumsalla´┐Żma

´┐Ż´┐Żletmenin, sektörel standartlara uygun, küreselle´┐Żmeyle paralel do´┐Żrultuda hareket kabiliyetine sahip, sadece üretim ve kalitesiyle de´┐Żil insan kaynaklar´┐Żyla da ölçeklenebilir olmas´┐?kurumsalla´┐Żmay´┐?getirmektedir.

Standartlara uygun olabilmesi için, kalite sistemlerine sahip olmal´┐Żd´┐Żr.

Küreselle´┐Żmeyle paralel olabilmesi için, içinde bulundu´┐Żu ça´┐Ż´┐Żn gerçe´┐Żine uygun stratejileri izlemesi gerekmektedir.

Üretim kalitesinin olabilmesi için, Bilgi Sistemine sahip olmas´┐?gerekmektedir.

´┐Żnsan kaynaklar´┐Żyla ölçeklenebilir olmas´┐? için, çal´┐Ż´┐Żanlar´┐Żn´┐Żn ve orta kademe yöneticilerinin gerekli alt yap´┐?ve bilgi ile donat´┐Żlm´┐Ż´┐Ż olmas´┐?gerekmektedir.

Bilgi Sistemleri Yap´┐Żlanmas´┐?Nas´┐Żl Olur?

Her ´┐Żeyden önce böyle bir yap´┐Żlanman´┐Żn gerçeklenebilmesi için, ba´┐Żta üst yönetim olmak üzere, tüm çal´┐Ż´┐Żanlar´┐Żn da bu geli´┐Żim için istekli ve kararl´┐?olmalar´┐?gerekmektedir. Geçmi´┐Żte ya´┐Żad´┐Ż´┐Ż´┐Żm´┐Żz tecrübeler göstermi´┐Żtir ki, herhangi bir karars´┐Żzl´┐Żk ve/veya isteksizlik durumunda, bu tür projelerden sonuç al´┐Żnamam´┐Ż´┐Żt´┐Żr.

A´┐Ża´┐Ż´┐Żda görülen prosedürün takibi ile Bilgi Sistemleri yap´┐Żlanmas´┐? ba´┐Żar´┐Żya ula´┐Żmaktad´┐Żr.

 • Bir proje üst kurulu kurularak, Yönetim Kuruluna kar´┐Ż´┐Ż bilgilendirme yapan bir üst yönetim üyesi kurulda bulunmal´┐Żd´┐Żr. Kalite Güvence bölümünün müdürü de bu kurulun asil üyesidir. Kurul, projenin kapsam´┐?do´┐Żrultusunda, ihtiyaç duyulan yetki ile donat´┐Żlmal´┐Żd´┐Żr.

 • Kalite Güvence Sistemi yap´┐Żlanmas´┐?için gereken çal´┐Ż´┐Żmalar yürütülürken bu kurul da hem bu çal´┐Ż´┐Żmalara destek verir ve hem de Bilgi Sisteminin kurulmas´┐?için ba´┐Żlang´┐?ccedil; ad´┐Żm say´┐Żlan i´┐Żletme organizasyonu üzerinde gereken çal´┐Ż´┐Żmalar´┐?yapar.

 • Sistemin birinci a´┐Żamas´┐?olan MRP yap´┐Żlanmas´┐?sa´┐Żlan´┐Żr.

 • MRP yap´┐Żlanmas´┐?sa´┐Żlan´┐Żrken, bir koldan da, iç verim etüdü, tezgah analizleri, yerle´┐Żim etüdleri, stok analizleri gibi teknik di´┐Żer konular ele al´┐Żn´┐Żr.

 • Etkin bir ürün a´┐Żac´┐?çal´┐Ż´┐Żmas´┐? yap´┐Żlarak, bu çal´┐Ż´┐Żman´┐Żn gereken zamanlarda güncellenmesi sa´┐Żlan´┐Żr.

 • ´┐Żkinci faz olan MRP II yap´┐Żlanmas´┐?uygulamaya geçirilir. Bu a´┐Żamada art´┐Żk üretim tam anlam´┐Żyla kontrol alt´┐Żna al´┐Żnm´┐Ż´┐Ż olacakt´┐Żr.

 • Sonraki a´┐Żama ise ERP yap´┐Żlanmas´┐Żd´┐Żr. Bu yap´┐Żlanma ile ilgili gereken çal´┐Ż´┐Żmalar sürdürülür.

 • Tüm çal´┐Ż´┐Żanlar´┐Żn verimlili´┐Żini etkileyecek olan i´┐?ili´┐Żkilerinin geli´┐Żtirilebilmesi için (tak´┐Żm ruhunun canland´┐Żr´┐Żlmas´┐?amac´┐Żyla), çe´┐Żitli sosyal aktiviteler düzenlenir.

 • Projenin içeri´┐Żi ile ilgili olarak, tüm çal´┐Ż´┐Żanlar bilgilendirilir ve olas´┐?e´┐Żitimleri tamamlan´┐Żr.

Zamanla, uygulanan proje, bir proje kapsam´┐Żndan ç´┐Żkarak bir sistem olmaya ba´┐Żlayacakt´┐Żr. Bu durum, projenin ba´┐Żar´┐Żya ula´┐Żt´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Żn en büyük delilidir.

´┐Ż´┐Żletme Bilgi Sistemi Yap´┐Żlanmas´┐?/font>

(MRP / MRP II / ERP / CRM / HRP / B2B / B2C)

 • Sistem Yönetim Modülü

  • Kullan´┐Żc´┐?Yetki Tan´┐Żmlar´┐?/font>

  • Gerekli Sistem Güvenlik Yaz´┐Żl´┐Żm´┐?/font>

  • Yaz´┐Ż´┐Żmalar, Elektronik Posta Servisi

  • Sistem Destek Yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐?(Yedekleme, Bak´┐Żm vs..)

 • MRP – MRP II Modülü

  • Tan´┐Żmlamalar

   • Tezgah ve Teknik De´┐Żerleri Tan´┐Żt´┐Żm´┐?/font>

   • Proseslerin Tan´┐Żt´┐Żm´┐?/font>

   • Reçetelerin Tan´┐Żt´┐Żm´┐?/font>

   • Parti, Lot, Varyant Tan´┐Żmlama

   • Ürün A´┐Żac´┐?Tan´┐Żmlamalar´┐?/font>

   • Proses A´┐Żac´┐?Tan´┐Żmlamalar´┐?/font>

   • Kalite Kontrol Kriterlerinin Tan´┐Żmlanmas´┐?/font>

   • Stok Kart´┐?Tan´┐Żmlama

   • Cari Kart Tan´┐Żmlama

  • Üretim Planlama ve Takibi

   • Numune Taksim Proje (´┐Ż´┐Ż Geli´┐Żtirme) Takibi

   • Ara Proseslerin ´┐Żmalat Planlamas´┐?ve Takibi

   • Acil Terminli Sipari´┐Żlerin Tan´┐Żmlanmas´┐?ve ´┐Żmalat´┐Żn Sanal Ortamda Simülasyonu

   • ´┐Żmalat´┐Żn Planlanan / Gerçekle´┐Żen Analizleri ve ´┐Żstatistiksel Yorumu

   • Bak´┐Żm ve Bak´┐Żm Mühendisli´┐Żi Bölümü Çal´┐Ż´┐Żmalar´┐?/font>

   • Duru´┐?Raporu, Faaliyet Raporu

   • Sevkiyat´┐Żn, Sipari´┐Żin ´┐Żmalat ´┐Żle ´┐Żli´┐Żkilendirilmesi ve Takibi

   • Kalite Kontrol ´┐Ż´┐Żlemleri

  • Sipari´┐?/ Sat´┐Żn Alma Sistemi

   • Otomatik Sevkiyat – Sipari´┐?Kapama

   • Kar´┐Ż´┐Żla´┐Żt´┐Żrmal´┐?Analizler ve Raporlar

   • Sipari´┐?Alma / Sipari´┐?Verme

   • Sat´┐Żn Alma Formlar´┐?/font>

   • Teklif Alma

   • Ak´┐Żll´┐?Depo Sistemi

   • Ak´┐Żll´┐?Depo Sistemi (Hammadde, Yar´┐?Mamul, Malzeme, Mamul, Yedek Parça, Fason ve Koltuk Alt´┐?Depolar´┐?

   • Tüm Bar Kod Sistemi

 • ERP Modülü

 • Bütçe / Muhasebe / Finans

  • Gider S´┐Żn´┐Żflamas´┐?Harcama Kalemi Tan´┐Żmlama

  • Gider Tan´┐Żmlama

  • Departman Tan´┐Żmlama

  • Bütçe Haz´┐Żrl´┐Żk Çal´┐Ż´┐Żmas´┐?/font>

  • Bütçenin Tasarlanan / Gerçekle´┐Żen Raporu

  • Fire ve Dahili Sarf Giri´┐Żi

  • Genel Muhasebe Parametreleri

  • Döviz Kuru Tan´┐Żmlama

  • Günlük Döviz Kuru Giri´┐Żi

  • Hesap Plan´┐?Tan´┐Żmlama

  • Muhasebe Fi´┐Żi Giri´┐Żi

  • Yevmiye, Mizan, Muavin, Büyük Defter Dökümü

  • Bilanço, Gelir Tablosu Raporlama

  • Enflasyonist Raporlama

  • 7A / 7B Kriterleri ile Raporlama

  • Beyanname Raporlama

  • ´┐Żstatistiksel Analizler

  • Kar´┐Ż´┐Żla´┐Żt´┐Żrmal´┐?Analizler

  • Periyodik Ödeme Analiz Tablosu

  • Konsolide Bilanço

  • Konsolide Gelir Tablosu

  • Özel Finansal Tablo ve Analizler

 • B2B / B2C

  • EDI Sipari´┐?Sistemi

  • Internet Ortam´┐Żnda Ürün Takibi Sistemi

  • Internet Ortam´┐Żnda Sat´┐Ż´┐Ż Sistemi

  • Plasiyer On-Line Sat´┐Ż´┐Ż Sistemi

 • ´┐Żnsan Kaynaklar´┐?(HRP)

  • Personel Özlük Kart´┐?Giri´┐Żi

  • PDKS Analizleri

  • Maa´┐?ve Bordro Haz´┐Żrlama

  • Performans De´┐Żerlendirme

  • Personel E´┐Żitim Dosyalar´┐?/font>

  • CV Bankas´┐?/font>

  • Üretim Disiplin Sistemi

  • Verilecek Bildirge ve Raporlar

 • Ön Muhasebe / Maliyet Muhasebesi

  • Cari Hareketler

  • Bankalar

  • Çek – Senet Giri´┐Żleri ve Bordrolar´┐?/font>

  • Al´┐Żnan / Verilen ´┐Żrsaliyeler

  • Al´┐Żnan / Verilen Faturalar

  • Envanter ve Stok De´┐Żerleme

  • Demirba´┐Żlar ve Amortismanlar

  • Nakit / Kasa Hareketleri

  • Maliyet Muhasebesi Kriterleri

  • Ürün Maliyet Çal´┐Ż´┐Żmas´┐?/font>

  • Proje Maliyet Çal´┐Ż´┐Żmas´┐?/font>

  • Safha Maliyeti Çal´┐Ż´┐Żmas´┐?/font>

  • Tezgah Proses Maliyeti Çal´┐Ż´┐Żmas´┐?/font>

  • Dönemsel Maliyet Analizleri

  • Ürün Maliyet Analizi

  • Proje Maliyet Analizi

  • Özel Maliyet Analizleri

  • Konsolide Maliyet Analizleri

  • Ödeme Plan´┐? Finansal Simülasyonlar

 • Kalite Yönetimi

  • Standart Formlar´┐Żn Tasarlanmas´┐?/font>

  • Kalite El Kitapç´┐Ż´┐Ż´┐?Haz´┐Żrlama

  • Elektronik ´┐Żmza ´┐Żle Form Da´┐Ż´┐Żt´┐Żm Sistemi

  • Kalite El Kitapç´┐Ż´┐Ż´┐?Revizyonlar´┐?/font>

  • Standart Formlar´┐Żn Revizyonlar´┐?/font>

  • Prosedür Yaz´┐Żm´┐?/font>

 • Ofis Otomasyonu Modülü

  • Tablo ve Grafik Haz´┐Żrlama

  • Yaz´┐Ż´┐Żmalar ve Kelime ´┐Ż´┐Żlem

  • Ajanda

  • Elektronik Mesaj Sistemi

Sistemde yer alan tüm raporlar, analizler dövize endeksli al´┐Żnabilmektedir.

Bilgi Sistemleri Yap´┐Żlanmas´┐Żnda Zaman/Verim Grafi´┐Żi

Yukar´┐Żdaki grafik, bilgi sistemi yap´┐Żlanmas´┐?projesiyle birlikte geçen zaman içerisinde al´┐Żnan verimlili´┐Żi göstermektedir. Verim, zaman geçtikçe logaritmik olarak artmaktad´┐Żr.

Tezgah Yönetim Sistemleri ve ´┐Ż´┐Żletmeye Olan Katk´┐Żlar´┐?/font>

´┐Ż´┐Żletmeler, üretimi takip etmek için hangi üretim tezgah´┐Żnda hangi i´┐Żin yap´┐Żld´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐? maaliyeti hesaplayabilmek için i´┐Że ait tezgahta geçen süreyi, üretim sürecinde yap´┐Żlan hata ve aksakl´┐Żklar ile olu´┐Żan duru´┐? sürelerini, tezgahlar´┐Żn çal´┐Ż´┐Żma sürelerini, i´┐? emirleri ile paralel bir imalat´┐Żn yap´┐Żl´┐Żp yap´┐Żlmad´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐? imalat ba´┐Ż´┐Żna i´┐?ccedil;ilik süreçlerini, olu´┐Żabilecek üretim hatalar´┐Żn´┐?hata olu´┐Żmadan önlemeyi, tüm verimlilikleri hesaplamay´┐? tezgah periyodik bak´┐Żmlar´┐Żn´┐? tezgahlardaki kritik parçalar´┐Żn de´┐Żi´┐Żim süreçlerinin takibini sa´┐Żlamak, ö´┐Żrenmek ve bilmek isterler.

Tezgah Yönetim Sistemleri, yukar´┐Żda bahsi geçen tüm bilgilerin elde edilmesini sa´┐Żlayan sistemlerdir. Özellikle, imalat verileri, süreçler, yap´┐Żlan i´┐Że ait ölçeklenebilir veriler, insana dayal´┐?olmadan elde edilmektedir. Böylelikle yoruma kapal´┐? objektif olarak elde edilen veriler ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żnda, MRP, MRP II ve ERP gibi sistemlere veri olacak sonuçlar ortaya ç´┐Żkmaktad´┐Żr. Tekstil gibi çok parametreli i´┐Żletmelerde; çok say´┐Żda ürün çe´┐Żidinin üretildi´┐Żi, pek çok proses ve reçete çe´┐Żitlili´┐Żi olan üretim tiplerinde, yukar´┐Żda bahsi geçen veriler insan marifetiyle al´┐Żnamaz. ´┐Żnsan marifetiyle al´┐Żnm´┐Ż´┐Ż olan say´┐Żsal verilerin do´┐Żruluklar´┐?her zaman tart´┐Ż´┐Żmaya aç´┐Żk olmaktad´┐Żr.

Sistemin i´┐Żletmeye olan katk´┐Żlar´┐?ise ´┐?ouml;yledir.

 • Birim zaman aral´┐Ż´┐Ż´┐Żndaki üretim, miktarsal bazda artmaktad´┐Żr.

 • Do´┐Żal olarak sabit giderlerin ürün üzerindeki oran´┐?azalmaktad´┐Żr.

 • Üretilen mal´┐Żn maliyeti dü´┐Żmektedir.

 • ´┐Ż´┐Żletmenin rekabet gücü ölçeklenebilir oranlarda artmaktad´┐Żr.

 • Zaman´┐Żnda ve etkin bir ´┐Żekilde bak´┐Żm planlamas´┐? yap´┐Żlabilmektedir.

 • Çal´┐Ż´┐Żmakta olan personelin yapt´┐Ż´┐Ż´┐?i´┐? ölçeklenebilir hale gelmekte, prim ve buna benzer hesaplamalara referans olacak veri elde edilmektedir.

 • ´┐Żnsan kayna´┐Ż´┐Żn´┐Żn ürün üzerindeki oran´┐? zaman ve fiyat anlam´┐Żnda hesaplanabilmektedir.

 • Yönetimin, tüm i´┐Żletmeyi etkin bir ´┐Żekilde gözleyebilmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

 • Yeni yat´┐Żr´┐Żm karar´┐?vermeden önce, yap´┐Żlacak yat´┐Żr´┐Żm´┐Żn verimlili´┐Żi yat´┐Żr´┐Żm gerçekle´┐Żtirilmeden hesaplanabilmektedir.

Tezgah Yönetim Sistemlerinin Olumlu Yan Etkileri

Sistemin i´┐Żletmelere çok say´┐Żda katk´┐Żs´┐?olmakla birlikte, ölçeklenemeyen pek çok olumlu yan etkileri de bulunmaktad´┐Żr. Bu yan etkilerin ölçeklenememe sebebi ise, her i´┐Żletmenin de´┐Żer kriterlerinin farkl´┐?olu´┐Żundand´┐Żr.

Sistemin etkin bir ´┐Żekilde kullan´┐Żlmas´┐?sonucunda, üretim / sipari´┐?/ sat´┐Ż´┐Ż üçgeninde ciddi ve kritik veriler elde edilmi´┐?olacakt´┐Żr. ´┐Ż´┐Żletme, bilgiye de´┐Żer veren, bilimsel veriler ile ticari faaliyetini sürdürme karar´┐?ile, kurumsalla´┐Żma yolunda ilerleyerek, elde edilen bu veriler ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żnda hedefine çok k´┐Żsa sürede ula´┐Żacakt´┐Żr.

´┐Żnternet üzerinde, sistemin elde etti´┐Żi veriler yay´┐Żnlanarak, mü´┐Żterilerin kendilerine ait sipari´┐Żlerini uzaktan izlemeleri sa´┐Żlanabilmektedir.

Yeni yat´┐Żr´┐Żm planlamas´┐Żnda, yetersiz kal´┐Żnan proses noktalar´┐?say´┐Żsal de´┐Żerler ile ölçeklenerek, yat´┐Żr´┐Żm´┐Żn yap´┐Żlmas´┐?gereken üretim hatlar´┐?ve kapasiteleri kolayca hesaplanabilmektedir.

´┐Ż´┐Żletmede görev alan bak´┐Żm bölümü personeline, etkin bir bak´┐Żm hizmetinin verilebilmesi için, veri olu´┐Żturulmaktad´┐Żr.

Kalite güvence sistemlerine istatistiksel proses kontrol verilerinin güvenli bir ´┐Żekilde elde edilmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

Yap´┐Żlan ürüne ait geriye do´┐Żru izlenebilirlik gerçek anlamda elde edilmektedir.

Maliyet muhasebesi için, tüm safha maliyetleri gerçek veriler ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żnda elde edilmekte ve ürüne ait i´┐?ccedil;ilik maliyetleri oldukça etkin bir ´┐Żekilde sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

Ölçeklenebilir bir i´┐Żletme ortam´┐? yarat´┐Żlarak, neyi, ne zaman, ne için, kimler ile, nas´┐Żl ve ne ´┐Żekilde üretim yap´┐Żld´┐Ż´┐Ż´┐Żna dair analizler olu´┐Żturulmakta, i´┐Żletmede yer alan üretim hatlar´┐Żn´┐Żn daha etkin bir çal´┐Ż´┐Żma sürecine girmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

Sonar F1® Serisi Otomasyon Sistemine Genel Bak´┐Ż´┐Ż

Sonar F1® Serisi otomasyon cihazlar´┐? sektör ve tezgah ba´┐Ż´┐Żms´┐Żz olarak çal´┐Ż´┐Żan, tamamen yerli tasar´┐Żm ve yerli üretim ile gerçekle´┐Żtirilmi´┐? yüksek say´┐Żda say´┐Żsal ve/veya analog giri´┐?kapasitesine sahip cihazlard´┐Żr. Cihazlar´┐Żn ana sunucu ile haberle´┐Żme protokolü RS-485 olup, mesafe k´┐Żs´┐Żtlamas´┐?bulunmamaktad´┐Żr. Yüksek say´┐Żda veriyi saklayabilme ve i´┐Żleyebilme kabiliyeti sayesinde cihazlar´┐Żn üzerine çok say´┐Żda i´┐?emri uzaktan gönderilebilir. Detayl´┐?bir ´┐Żekilde, tezgaha ait oldukça fazla say´┐Żda farkl´┐?nokta gözlemlenebilir.

Sonar F1® Serisi Otomasyon Cihazlar´┐Żn´┐Żn Teknik Verileri

Kasa

304 kalite paslanmaz çelik 1.2 mm sac, kal´┐Żpl´┐?s´┐Żvama imalat´┐?/font>

Klavye

Uzun ömürlü, 1,000,000 kez basma ömürlü membran tip

Boyutlar

178 mm çap´┐Żnda, 74 mm yüksekli´┐Żinde

Ba´┐Żlant´┐? Mesafesi

Ak´┐Żll´┐?anahtarlar ile (Switch) 5 km mesafeye kadar

´┐Ż´┐Żlemci

Atmel AVR serisi RISC tabanl´┐? i´┐Żlemci

Haf´┐Żza

512 KB SRAM

Saat

Gerçek zaman saati (RTC)

Ekran

4X20 LCD

Uyar´┐?Sistemi

Sesli (standart), ´┐Ż´┐Ż´┐Żkl´┐? (opsiyon)

Haberle´┐Żme Kanallar´┐?/font>

RS-485 ve RS-232 haberle´┐Żme kanal´┐?/font>

Giri´┐Żler

8 adet say´┐Żsal giri´┐?(0-24 V DC, 4 X NPN/PNP, 4 X NPN)

Ç´┐Żk´┐Ż´┐Żlar

8 adet say´┐Żsal ç´┐Żk´┐Ż´┐Ż (4 X Röle , 4 X Kolektör)

G/Ç Say´┐Żs´┐?Art´┐Żr´┐Żm´┐?/font>

RS-232 ile harici Sonar G/Ç ünitelerine ba´┐Żlanarak, G/Ç say´┐Żs´┐?ve tipleri art´┐Żr´┐Żlmaktad´┐Żr. En fazla 1024 adet G/Ç analog ve/veya say´┐Żsal

Ba´┐Żlanabilen Okuyucu

Bar Kod okuyucu, RF (Proximity) kart okuyucu, Akbil (I-Button) ve manyetik kart okuyucular. RF Proximity kart okuyucu firmam´┐Żz taraf´┐Żndan üretilmektedir.

Alg´┐Żlay´┐Żc´┐Żlar

Is´┐?alg´┐Żlay´┐Żc´┐Żs´┐?/font>

Okuma / Gönderme

Tüm tezgahlardan bilgi alma, kay´┐Żt etme ve gönderebilme

Kontrol Yetene´┐Żi

Uzaktan i´┐?emri yüklenebilme ve tezgah´┐Żn yönetilmesi

Ba´┐Żlanabilen Tezgahlar

Elektronik, elektro-mekanik, mekanik tüm tezgahlar

Tezgah Yönetim Sistemlerinin ´┐Ż´┐Żletmelerde Uygulanma ´┐Żekli

´┐Ż´┐Żletmelere yönelik yap´┐Żlmakta olan otomasyon projelerinde, otomasyonun yap´┐Żlaca´┐Ż´┐Ż i´┐Żletmelerin talepleri do´┐Żrultusunda proje içeri´┐Żinin de´┐Żi´┐Żkenlikler gösterdi´┐Żi geçmi´┐?tecrübelerimizce sabittir. Ancak, yine geçmi´┐? tecrübelerimizin ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żnda, her i´┐Żletmenin isteklerinde ortak olan özellikler a´┐Ża´┐Ż´┐Żda yer almaktad´┐Żr. Bizler, i´┐Żletmelerin talepleri do´┐Żrultusunda, o i´┐Żletmeye özgü baz´┐?özellikleri ürünlerimiz ve sistemimiz üzerinde uyarlamaktay´┐Żz. Özellikle, i´┐Żletmede kullan´┐Żlmakta olan MRP / MRP II / ERP sistemlerine, planlama departmanl´┐Żklar´┐Żn´┐Żn kullanm´┐Ż´┐Ż olduklar´┐?yaz´┐Żl´┐Żmlara entegrasyonun sa´┐Żlanmas´┐?taraf´┐Żm´┐Żzca yerine getirilmekte ve arka planda çal´┐Ż´┐Żmakta olan bu yaz´┐Żl´┐Żm sistemlerinin hangi ortamda çal´┐Ż´┐Żt´┐Żklar´┐? hangi veri taban´┐Żn´┐?kulland´┐Żklar´┐?bizler aç´┐Żs´┐Żndan problem arz etmemektedir.

 • Tüm üretim tezgahlar´┐Żna otomasyon cihazlar´┐? ba´┐Żlanmaktad´┐Żr.

 • Cihazlar üzerine uzaktan ve otomatik olarak veya manuel olarak i´┐?emirleri gönderilmektedir. ´┐Ż´┐Ż emirleri do´┐Żrultusunda tezgahlar´┐Żn çal´┐Ż´┐Żt´┐Żr´┐Żlmas´┐?sa´┐Żlanacakt´┐Żr.

 • Bilgi sistemi üzerinde, tezgahlarda kullan´┐Żlmakta olan yard´┐Żmc´┐?(kal´┐Żp, tak´┐Żm elemanlar´┐? çözgü leventi vs. gibi) malzemeler demirba´┐?numaras´┐?kay´┐Żtl´┐?olarak otomasyon sistemi üzerinde takip edilmesi mümkün olmaktad´┐Żr.

 • Tezgah üzerindeki otomasyon cihaz´┐Żna uzaktan yüklenmi´┐?olan i´┐?emirlerinden bir tanesi cihaz üzerinden seçilerek üretim haz´┐Żrl´┐Żk süreçleri ba´┐Żlat´┐Żl´┐Żr. Üretim haz´┐Żrl´┐Żk süreçleri oldukça ayr´┐Żnt´┐Żl´┐?bir ´┐Żekilde sistem taraf´┐Żndan, kimin hangi tarih ve zaman dilimi içerisinde hangi i´┐Żi yapt´┐Żklar´┐Żna kadar detayland´┐Żr´┐Żlm´┐Ż´┐Ż halde izlenebilmektedir. Tüm alt proseslerin, standart zaman dilimi içerisinde yap´┐Żl´┐Żp yap´┐Żlmad´┐Ż´┐Ż´┐?da gözlenmekte ve o i´┐?emri ile ilgili gerçek maliyet hesaplanmas´┐Żnda detayl´┐?verinin elde edilmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr. Bak´┐Żm ustalar´┐Żn´┐Żn takibi ve i´┐?zaman etüdleri için gereken verinin bilgi sisteminde olu´┐Żturulmas´┐?gerçekle´┐Żmektedir. Tezgah say´┐Żs´┐?oldukça yüksek olan tesislerde yeterli e´┐Żitim ve tecrübe seviyesinde olan personel say´┐Żs´┐? tezgah say´┐Żs´┐Żna oranla oldukça küçük kalabilmektedir. Bundan dolay´┐?tezgahlarda daha proses ba´┐Żlamadan olu´┐Żabilecek olas´┐?imalat hatalar´┐Żn´┐Żn önüne geçilmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

 • Seçilen i´┐?emri dahilinde yap´┐Żlan üretimle ilgili, yap´┐Żlan ürün miktar´┐? çal´┐Ż´┐Żma süreleri, duru´┐?süreleri, ar´┐Żza alg´┐Żlama, ar´┐Żzan´┐Żn nereden olu´┐Żtu´┐Żu, manuel yap´┐Żlan duru´┐Żlar gibi say´┐Żsal üretim verilerinin kay´┐Żt edilmesi ve bu veriler ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żnda tezgah´┐Żn yönetilmesi otomatik veya yar´┐? otomatik olarak sa´┐Żlanabilmektedir.

 • Tezgaha uzaktan müdahale : Tezgaha, yetkililerce uzaktan müdahale etmek mümkün olmaktad´┐Żr. Yetkisi olan üst düzey personel, bilgisayar´┐?üzerinden bir tezgah´┐? uzaktan durdurabilir ve tezgah üzerindeki cihaz´┐Żm´┐Żza durduran personelin atam´┐Ż´┐Ż oldu´┐Żu ´┐Żifre girilmedi´┐Żi sürece tezgah tekrar çal´┐Ż´┐Żt´┐Żr´┐Żlamaz.

 • Tezgah operatörüne uzaktan mesaj gönderme / alma : Yetkililer taraf´┐Żndan tezgah operatörlerine, tezgah üzerindeki cihaz´┐Żm´┐Żz yard´┐Żm´┐Żyla uzaktan mesaj göndermek mümkün olmaktad´┐Żr. Ayr´┐Żca, tezgah operatörü de, önceden i´┐Żletme taraf´┐Żndan tan´┐Żmlanm´┐Ż´┐Ż baz´┐?haz´┐Żr mesajlar´┐?yetkililere gönderebilir.

 • Kullan´┐Żlan veri taban´┐?ve i´┐Żletim sistemi : Sonar F1® Serisi cihazlar´┐Żm´┐Żz´┐Żn arka plan´┐Żnda çal´┐Ż´┐Żmakta olan sunucu ve istemci yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐Żm´┐Żz veri taban´┐?olarak, MS® SQL Server, Oracle®, DB II, Sybase®, Informix® üzerinde çal´┐Ż´┐Żabilmektedir. MS® Windows, Linux® i´┐Żletim sistemleri ile çal´┐Ż´┐Żabilmektedir. Ayr´┐Żca, AS-400®, ScoUnix® gibi ortamlarda yer alan veri tabanlar´┐?ile otomatik olarak ba´┐Żlant´┐?kuran ara ba´┐Żlant´┐?programlar´┐Żm´┐Żz ile sorunsuz olarak farkl´┐?i´┐Żletim sistemleri ve veri tabanlar´┐?ile haberle´┐Żmemiz mümkündür.

 • Ek güvenlik önlemleri : ´┐Ż´┐Żletmenizde kullan´┐Żlmakta olan yang´┐Żn alarm sistemi üzerinden (alarm sistemi müsait ise) alabilece´┐Żimiz alarm röle ç´┐Żk´┐Ż´┐Ż´┐?ile, enerji panolar´┐Żm´┐Żz içerisinde yer alan yang´┐Żn alarm giri´┐Żinden al´┐Żnacak sinyaller yard´┐Żm´┐Żyla, yang´┐Żn gibi istenmeyen d´┐Ż´┐Ż etkilere kar´┐Ż´┐Ż, tüm cihazlar´┐Żm´┐Żz´┐Żn, anahtarlar´┐Żm´┐Żz´┐Żn, tekrarlay´┐Żc´┐Żlar´┐Żm´┐Żz´┐Żn / güçlendiricilerimizin enerjisini alarm süresince otomatik olarak kesebilmekteyiz. Sonuç olarak, olu´┐Żan probleme bir yenisinin eklenmesinin önüne geçilmi´┐? olmaktad´┐Żr. Cihaz´┐Żm´┐Żz içerisinde, y´┐Żld´┐Żr´┐Żm dü´┐Żmesi ile olu´┐Żan yüksek ak´┐Żma maruz kal´┐Żnd´┐Ż´┐Ż´┐Żnda, özellikle cihaz´┐Żm´┐Żz üzerinden tezgaha herhangi bir yüksek ak´┐Żm´┐Żn geçmesini önlemek amac´┐Żyla, optik izolatörler kullan´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr. Bundan dolay´┐?cihazlar´┐Żn ba´┐Żl´┐?oldu´┐Żu tezgahlara cihaz´┐Żm´┐Żz üzerinden yüksek ak´┐Żm´┐Żn geçmesi engellenmektedir.

 • I´┐Ż´┐Żkl´┐?uyar´┐?sistemi : ´┐Ż´┐Żletmelerin talepleri do´┐Żrultusunda opsiyon olarak verilmekte olan ´┐Ż´┐Ż´┐Żkl´┐?uyar´┐?sistemi ile her cihaz´┐Żn rahle gövdesine ba´┐Żl´┐?döner sistemli ´┐Ż´┐Ż´┐Żk kayna´┐Ż´┐Ż tak´┐Żlmaktad´┐Żr. Operatörün dikkatini çekmesini sa´┐Żlay´┐Żc´┐?özelliklere sahiptir.

Sonar F1® Serisi Otomasyon Sistemi Alt Yap´┐Żs´┐?/font>

Sistem, RS-485 protokolünde haberle´┐Żecek yap´┐Żda tasarlanm´┐Ż´┐Żt´┐Żr. Bu protokolün en büyük avantaj´┐? dü´┐?uuml;mler aras´┐Żndaki mesafelerin di´┐Żer protokollerden daha uzun olmas´┐Żd´┐Żr. Her dü´┐?uuml;m aras´┐?1000 ile 2000 metre civar´┐Żndad´┐Żr. Örnek olarak Ethernet protokolünde bu mesafe 90 metre ile s´┐Żn´┐Żrl´┐Żd´┐Żr. Haberle´┐Żme hatt´┐?üzerinde kullan´┐Żlan ak´┐Żll´┐?tekrarlay´┐Żc´┐?/ güçlendirici üniteler, ak´┐Żll´┐?anahtarlar taraf´┐Żm´┐Żzca tasarlan´┐Żp üretilmi´┐Żtir. Haberle´┐Żme protokolündeki mant´┐Żk dizileri uluslar aras´┐?standartlar olan MOD-BUS ve/veya CAN-BUS yap´┐Żs´┐Żna uygundur. Haberle´┐Żme güvenli´┐Żi için özel bir kontrol algoritmas´┐?kullan´┐Żlm´┐Ż´┐Ż olup ta´┐Ż´┐Żnmakta olan verinin kontrolü anl´┐Żk ve birebir oran´┐Żnda yap´┐Żlmaktad´┐Żr (CRC Check). Her ak´┐Żll´┐?anahtar (P-Sirius 2X8) üzerinde birer adet ana haberle´┐Żme hatt´┐?giri´┐?/ ç´┐Żk´┐Ż´┐Ż ünitesi ve sekiz adet otomasyon cihaz´┐?ba´┐Żlant´┐?noktas´┐?bulunmaktad´┐Żr. Bu ba´┐Żlant´┐?noktalar´┐? ile haberle´┐Żmekte olan cihazlar´┐Żm´┐Żz, bilgi transfer ederken veya bilgi al´┐Żrken sunucu ile birebir konu´┐Żmaktad´┐Żr. Do´┐Żal olarak hat üzerindeki olas´┐?ar´┐Żzalar sadece o cihazla ilgili problem yarat´┐Żr. Di´┐Żer cihazlar bu tarz problemlerden etkilenmezler. Otomasyon cihazlar´┐Żm´┐Żzda oldu´┐Żu gibi ak´┐Żll´┐?anahtarlar´┐Żm´┐Żzda da Atmel serisi i´┐Żlemci kullan´┐Żlmaktad´┐Żr. RS-485 protokolünde gelen bilgiler P-Omega 01 cihaz´┐?ile RS-232 veya USB protokolüne dönü´┐Żerek sunucuya ula´┐Ż´┐Żrlar. Taraf´┐Żm´┐Żzca verilecek olan sunucu üzerinde sistem seviyesinde çal´┐Ż´┐Żmakta olan TDT-Dolphin sunucu yaz´┐Żl´┐Żm´┐Żm´┐Żz ile veriler öncelikle kendi veri taban´┐Żm´┐Żza aktar´┐Żlmaktad´┐Żr. Ham olarak gelen veriler bu veri taban´┐? üzerine aktar´┐Żld´┐Żktan sonra gerekli filtrelemelerden geçerek icmaller ´┐Żeklinde tablolara kay´┐Żt edilir. Taraf´┐Żm´┐Żzca haz´┐Żrlanacak olan ara ba´┐Żlant´┐?programlar´┐?ile de i´┐Żletmenin kullanm´┐Ż´┐Ż oldu´┐Żu bilgi sistemi üzerine kay´┐Żt ve güncelleme i´┐Żlemleri otomatik olarak yap´┐Żlacakt´┐Żr. Cihazlara gönderilecek olan i´┐?emri ve bunun gibi di´┐Żer veriler de, önce taraf´┐Żm´┐Żzca haz´┐Żrlanacak olan ara ba´┐Żlant´┐?programlar´┐?ile i´┐Żletmenin kulland´┐Ż´┐Ż´┐?bilgi sistemi üzerinden al´┐Żnacak ve sunucu yaz´┐Żl´┐Żm´┐Żm´┐Żz taraf´┐Żndan önce gönderilecekler tablosuna kay´┐Żt edilecek ve daha sonra cihazlara iletilecektir. Otomasyon sistemi ile ilgili raporlar, analizler ve ç´┐Żkt´┐Żlar, i´┐Żletmenin talepleri ve kullan´┐Żlan i´┐Żletmeye ait bilgi sistemi alt yap´┐Żs´┐Żna uygun bir ´┐Żekilde ele al´┐Żnarak taraf´┐Żm´┐Żzca haz´┐Żrlanacakt´┐Żr. Otomasyon sistemi ile elde edilen veriler, raporlanma sürecinde tezgah, tezgah grubu, vardiya, i´┐?emri, üretilen ürün, tarihler baz´┐Żnda filtre edilecektir. Uzaktan tüm yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐Żn cihazlar´┐Żn üzerlerine yüklenmesi ve yaz´┐Żl´┐Żmlar´┐Żn güncellenmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

Sonuç olarak,

 • Sistem üzerine uzaktan i´┐?emirleri gönderilmektedir.

 • ´┐Ż´┐Ż emirleri do´┐Żrultusunda imalat´┐Żn gerçekle´┐Żtirilmesi cihazla sa´┐Żlanmakta, hedef miktardan/metrajdan fazlas´┐Żn´┐Żn yap´┐Żlmas´┐?engellenmekte, otomatik i´┐? emri kapatma i´┐Żlemi yerine getirilmektedir.

 • Ar´┐Żza ve duru´┐Żlarda, bak´┐Żm ve onar´┐Żm ustalar´┐Żna otomatik servis i´┐?emri ç´┐Żkar´┐Żlmas´┐?sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

 • Tüm üretim etkin bir ´┐Żekilde takip edilmekte olup, insana dayal´┐?hatalar çok büyük oranda ortadan kalkmaktad´┐Żr.

 • Gereken noktalarda tezgah´┐Żn yönetilmesi sa´┐Żlanmaktad´┐Żr.

 • Verim art´┐Ż´┐Ż´┐?kayda de´┐Żer bir ´┐Żekilde artmakta sabit maliyetlerin üretilen ürün ba´┐Ż´┐Żna oranlar´┐? dü´┐?uuml;rülmekte, karl´┐Żl´┐Żk artmaktad´┐Żr.

 • Tüm yaz´┐Żl´┐Żm entegrasyonu için i´┐Żletme talepleri do´┐Żrultusunda uyarlamalar yap´┐Żlarak, projeye i´┐Żletme içerisinden kaynak ak´┐Ż´┐Ż´┐?minimum seviyelerde tutulmaktad´┐Żr.

 • Anl´┐Żk verimlilik, duru´┐Żlu, duru´┐Żsuz verimlilik, kapasite kullan´┐Żm oranlar´┐?hesaplanmaktad´┐Żr.

 • Tüm veriler uzaktan izlenebilmektedir.

Tezgah Yönetim Sistemi ve Otomasyonu Uygulanmas´┐?Sonucunda Olu´┐Żan Verim Art´┐Ż´┐Ż´┐?/font>

(A´┐Ża´┐Ż´┐Żda tekstil sektörü için bir örnek bulunmaktad´┐Żr. Di´┐Żer sektör ve tezgahlar için de verim art´┐Ż´┐Ż´┐?analizi yap´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr ve yap´┐Żlmaktad´┐Żr.)

Tezgah Say´┐Żs´┐?X Devir/H´┐Żz X 60 X 24 X 30

= Ayl´┐Żk Duru´┐Żsuz Kapasite

100 Tezgah X 450 X 60 X 24 X 30

= 1,944,000,000 atk´┐?ay

Ayl´┐Żk Duru´┐Żsuz Kapasite / Ortalama Atk´┐?S´┐Żkl´┐Ż´┐Ż´┐?/font>

= Ayl´┐Żk Duru´┐Żsuz Üretim

1,944,000,000 / 25

= 77,760,000 cm/ay

Ayl´┐Żk Duru´┐Żsuz Üretim

= 777,600 metre/ay

´┐Ż´┐Ż de´┐Żi´┐Żimleri, bak´┐Żm ve onar´┐Żm, ar´┐Żza ve di´┐Żer olas´┐?duru´┐Żlar için tezgah ba´┐Ż´┐Żna günde ortalama 3 saat al´┐Żnarak;

Ayl´┐Żk Duru´┐?Kayb´┐?/font>

= 97,200 metre/ay kay´┐Żp

Otomasyon sonucunda geri kazan´┐Żm, %15 iyile´┐Żtirme ile;

Geri Kazan´┐Żm = 14,580 metre / ay (en kötümser tahmin ile)

Kuma´┐? metresindeki sabit gider tutar´┐?1€ kabulü ile;

Otomasyonun kazand´┐Żrd´┐Ż´┐Ż´┐?/font>

= 14,580.-€ / ay


Ali ESER

<<di´┐Żer makaleler

© 2005 Tüm haklar´┐?sakl´┐Żd´┐Żr. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz´┐Żl´┐Żm ve Elektronik Mühendislik Ltd. ´┐Żti.’ne aittir. ´┐Żzinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan´┐Żlmas´┐?yasakt´┐Żr.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de´┐Żi´┐Żtirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz´┐Żl´┐Żm Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak´┐Żll´┐?Depo | CNC ve Proses Tezgahlar´┐?/a> | Dan´┐Ż´┐Żmanl´┐Żk | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla´┐Żma | ´┐Żnsan Kaynaklar´┐?| ´┐Żleti´┐Żim