big discount Asics Gel Lyte 2016 NMD Runner Running Shoes for Cheap Sale Cheap Stan Smith Shoes NIke Air Foamposite KD Shoes On Sale Discount Adidas Stan Smith Trainers in Sale Nike Free Run Men's Shoes Adidas Climacool Basketball Shoes nmd adidas runner For Sale Mens And Womens UA Stephen Curry signature Shoes Adidas Boost Running Shoes Buy New Balance products online in Malaysia Nike Free Foot Locker Cheap Air Max Tailwind 8 Mens Adidas ZX 700 Winter Men's Under Armour Curry 2 Basketball Shoes Kevin Durant Shoes Eastbay Adidas Stan Smith Sale Foot Locker Ray-Ban Sunglasses for Women Onitsuka Tiger by Asics Mexico 66 wholesale discount oakley sunglasses
Woolrich Outlet Barbour Outlet Barbour Online Canada Goose Sale Barbour Jassen Woolrich Jassen Dames Moncler Jassen Woolrich Jassen Moncler Outlet Parajumpers Online Moncler Online Christian Louboutin Sale Canada Goose Outlet Parajumpers Outlet Christian Louboutin Outlet Canada Goose Jassen Parajumpers Sale Christian Louboutin Brussel
 

Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti. olarak:

Misyonumuz:

Özel tasar�ma sahip, yüksek teknoloji kullan�lan entegre çözümlerimizle mü�terilerimizin verimlilik ve karl�l�klar�n� yükseltmektir.

De�erlerimiz:

  • Mü�teri ihtiyaçlar�na yönelik tüm teknolojileri üretmek ve kullanmak,

  • Mü�teri odakl�l�k,

  • Kazan - kazan felsefesi,

  • Sürekli geli�im için ö�renen organizasyon olmak,

  • Sürdürülebilir teknoloji geli�tirme hedeflerini, yo�un ar-ge faaliyetleriyle, sa�lamak,

  • Mü�terilerimizin ihtiyaç duydu�u çözümleri en k�sa sürede sa�lamak,

  • Mü�terilerimizin ve Ülkemizin yarar�n� gözetmek için yerli kaynak kullan�m�n� artt�rmak,

  • Anahtar teslim çözümler sunmakt�r.

Hedeflerimiz:

Mikro düzeyde i�letme ve direkt olarak ülke kaynaklar�n�n optimizasyonu için gerekli stratejik planlaman�n ihtiyac� olan verilerin elde edilmesini sa�layan sistemleri tasarlay�p kurmakt�r. Bu sistemleri kurmak için bilgi teknolojileri, yaz�l�m ve elektronik cihazlar�n hedefe en uygun olanlar�n�n i�letme baz�nda tasarlay�p en uygun �ekilde kullan�lmas�n� sa�lamakt�r. Günümüz ekonomisinde ve �artlar�nda duyulan en önemli ihtiyaç; kay�p kaynaklar�n sisteme geri dönmesini sa�layarak katma de�er yaratmak ve verimlili�i artt�rmakt�r.

© 2005 Tüm haklar� sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas� yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll� Depo | CNC ve Proses Tezgahlar� | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar� | �leti�im