Springblade Sale nike air force 1 Low See Savings for Air Huaraches NIKE air max flyknit in Shoes for Men eBay 2016 Cheap Oakleys Outlet Online For Sale Wholesale For The Cheap Nike Air Max 2016 Shoes Nike Air Huarache UK Sale Cheap Oakleys Sunglasses Sale womens nike free run 5 Stephen Curry Shoes At Foot Locker Nike Huarache Shoes Adidas Springblade running shoes Nike Free Run 5 Shoes Online Online Buy Wholesale free run 5 Air Jordan Sneakers for Men discount Air Jordan Shoes Flyknit Womens Nike Adidas Men's Stan Smith Originals Casual Shoe where to buy air jordan shoes online air jordan 13
 

SONAR AR-GE YAZILIM VE ELEKTRON�K MÜHEND�SL�K LTD. �T�.

GENEL B�LG� PAYLA�IMI , SIKÇA SORULAN SORULAR VE MAKALELER

Bu sayfam�zda, Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti. taraf�ndan yaz�lm�� makaleleri ve sizlerden gelen sorular�n aç�klamalar� bulunmaktad�r. Sitemizde mümkün oldu�u kadar konumuz hakk�nda bilgimizi payla�mak amac�nday�z. Bu nedenle özellikle tan�t�m ve reklamdan çok bilgilendirme misyonunu üstlenmi� olan sitemiz her gün geli�tirilecektir, umar�m memnun kal�rs�n�z.Bu sayfada ba�l�klar halinde sunulmakta olan bilgiler sizlerden gelen talepler üzerine yap�land�r�lmaktad�r. Konu hakk�ndaki görü� ve sorular�n�z� a�a��da belirtilmi� olan adreslere ula�t�rabilirsiniz.

 1. Erp ( Enterprise Resource Planning) : Kurumsal Kaynak Planlamas� hakk�nda genel

 2. Bilgi Sistemleri - Erp / Mrp / MrpII ve kurumsalla�ma hakk�nda

 3. Uluslararas� Ta��mac�l�k Firmalar� ve Bilgi Sistemleri kurulumlar� hakk�nda

 4. Yaz�l�m uygulamalar�nda amaç sistem de�i�imi mi , yoksa mevcut sistemi kontrol ve kay�t alt�nda tutmak m�?

 5. B2B ( Business to Business), B2C ( Business to Customer ) – E-Ticaret hakk�nda

 6. Tekstil, Dokuma ve Brode üzerine

 7. Ak�ll� Depo ve uygulamalar� hakk�nda

 8. Yönetim Muhasebesi hakk�nda

 9. Photoshop ile web sitesi nas�l tasarlan�r?

 10. AS/RS (Automated Storage/Retrieval System) Robotik yükleme bo�altma sistemleri

 11. Ak�ll� Depo Sistemleri

Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi TeknoPark High-Tech Ofis Binas� Kat 1 A5-A10 Gebze/Kocaeli

Telefon : +90 (262) 678 88 32

Faks : +90 (262) 678 88 33

E-Posta : info@sonartr.com

© 2005 Tüm haklar� sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas� yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll� Depo | CNC ve Proses Tezgahlar� | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar� | �leti�im