Online Nike Air Max Tailwind 8 Womens Shoes Real New Balance 996 For Cheap UK Online Store USA Spring Blade Adidas Shoes Women's Nike Air Max 2016 Nike Free 5.0 for Sale Wholesale New Nike Running Shoes Wholesale Lebron 13 Jordan Future Low Flyknit Running Shoes For Women Official Nike Roshe Run Shoes Store Official Cheap Stephen Curry Shoes hot sale Adidas ZX 10000 Shoes kobe 11 in Shoes for Men eBay Nike Internationalist 83 shoes nike air force 1 Low Shop adidas Originals Shoes Collection nikekobe11shoes adidas nmd for men Nike Air Max 95 Champs Sports Wholesale Nike Air Max 2016 Mesh Women's
SONAR ARGE Robotik Depolama Sistemleri
wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Woolrich Outlet Barbour Outlet Barbour Online Canada Goose Sale Barbour Jassen Woolrich Jassen Dames Moncler Jassen Woolrich Jassen Moncler Outlet Parajumpers Online Moncler Online Christian Louboutin Sale Canada Goose Outlet Parajumpers Outlet Christian Louboutin Outlet Canada Goose Jassen Parajumpers Sale Christian Louboutin Brussel
Anasayfa
 

Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.,  Robotik Ak�ll?Depo Sistemlerinin ( Smart  Warehouse) önemli bile�enlerinden ASRS depolama Robotlar�n�n  Dizayn , �malat ve uygulamalar�n? gerçekle�trmektedir. Kullan�lan teknoloji ve ürünler firmaya aittir, yurt d���ndan ürün ve teknoloji ithal etmemektedir.Ak�ll?Robotik Depo uygulama projelerinin ayr�lmaz bile�enleri olan yaz�l�m, otomasyon, dan��manl�k  ve projelendirme firmam�z�n di�er faaliyet alanlar�ndand�r.

Firmam�z bu çal��malara ek olarak özel proses tezgahlar�n�n üretimi, CNC Tezgah?tasar�m?ve üretimi, AS/RS (Automated Storage/Retrieval System) tipi robotlar, robot ile üretim , aktar�c?sistemler, özel amaçl? proses robotu tasar�mlar?ve üretimleri konusunda faaliyetini sürdürmektedir.

Yüksek ve a��r depolama sistemlerimizde kulland���m�z konstrüksiyon kendi tasar�m�m�z ve imalat�m�zd�r.. Amac�m�z Arge faaliyetleri sonucunda olu�turdu�umuz sistemler ile Robotik Depolama konusunda ülkemizin yurt d��?ba��ml�l���n?ortadan kald�rmakt�r.

ASRS Robot Araba ( Robolift S-P01 )
(Robolift S-P01)

Depolama ve sevkiyat hizmetlerinin dar alanda yüksek depolama ve depo hacminin ço�unlu�unun kullan�lmas�n�n minimum hasar ve i�gücü ile hatas�z yapmaya olanak sa�layan ASRS ( Automated Storage / Retrieval system )  sistemlerimiz y�l�n hergünü ve saati bak�m ve servis garantisi ile devreye al�nmaktad�r. Sac levha ve boru profil a��r depolama ASRS sistemleri , Drive-in  ve back to back ASRS Robotlar?ve ta��y�c? Robotlar? �laç toplama sistemleri ve kutu elleçleme sistem Robotlar�m�z ile tüm Lojistik faaliyetleri sunan hizmet firmalar?ve Sanayi firmalar?depolar�nda zaman,yer ve i�gücü tasarrufu ile katma de�er kazand�raca��m�za inan�yoruz.

© 2005 Tüm haklar?sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas? yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir. ASRS AS/RS

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll?Depo | CNC ve Proses Tezgahlar?/a> | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar?| �leti�im

viagra south africa kamagra oral jelly cialis south africa viagra for men cialis pills kamagra jelly